LA FINALIZAREA PROIECTULUI „CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA”

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                 

Data:   18.12.2023

LA FINALIZAREA PROIECTULUI

„CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA

 

DAS LABOR SRL anunță finalizarea activităților din cadrul proiectului „CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA”cod SMIS 131409.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, în baza Contractului de finanțare nr. 7970/ 14.10.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord-Est.

Obiectivul general al proiectului: „creșterea productivității întreprinderii din Regiunea Nord – Est din sectorul tehnicii dentare, prin investiții în echipamente înalt tehnologizate, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile si al creșterii competitivității economiilor regionale si naționale”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Obiectivul specific numărul 1 al proiectului este înființarea unui laborator de tehnica dentara, prin achiziționarea a 11 echipamente si a unui software, echipamente specifice tehnicii dentare cu care vom realiza coroane si punți dentare, fațete ceramice, implanturi si proteze.
  2. Obiectivul specific numărul 2 al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea vizibilității DAS LABOR SRL pe piața de producție si distribuție a elementelor de tehnica dentara, prin implementarea a 4 acțiuni specifice de marketing, respectiv prin implementarea masurilor de informare si publicitate prevăzute în proiect.

Rezultate: Prin intermediul Proiectului DAS LABOR S.R.L. a achiziționat 13 echipamente specifice tehnicii dentare și un software compatibil cu mașina de frezare. De asemenea, prin proiect au fost create 3 locuri de muncă.

Impactul Investiției la nivelul localității/regiunii: Crearea a 3 locuri de muncă noi și permanente contribuie la îmbunătățirea competitivității economice la nivelul regiunii Nord-Est prin creșterea productivității muncii într-o întreprindere mijlocie din această regiune care activează în domeniul producției de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice.

Data începerii proiectului: 14.10.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Locul de implementare al proiectului este în Mun. Rădăuți, str. Valea Seaca, nr. 20, bl. 6, ap. 1, jud. Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 538.162,12 lei, din care 319.787,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Persoană de contact: IMBRIŞCĂ GHEORGHE – Administrator

DAS LABOR SRL

Date de contact:  Municipiul Rădăuţi, str. Valea Seacă, nr. 20, bloc 6, ap. 1, jud. Suceava

Telefon: 0765.354.411, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email