NEst-TV Channel | Homepage
Ioan Balan: Sărăcia dispare numai prin investiții Ioan Balan: Sărăcia dispare numai prin investiții

Data: 21-09-2022

Mirela Adomnicăi își dorește implementarea de la 1 ianuarie a salariului minim european Mirela Adomnicăi își dorește implementarea de la 1 ianuarie a salariului minim european

Data: 21-09-2022

Parlamentarii AUR Suceava grăbesc procesul de respingere a autorizației de mediu pentru groapa de gunoi din Mestecăniș Parlamentarii AUR Suceava grăbesc procesul de respingere a autorizației de mediu pentru groapa de gunoi din Mestecăniș

Data: 28-04-2022

Programe de finanțare pentru infrastructura de depozitare a produselor agricole românești Programe de finanțare pentru infrastructura de depozitare a produselor agricole românești

Data: 28-04-2022

Adomnicăi: PSD a reușit să mențină echilibrul economic Adomnicăi: PSD a reușit să mențină echilibrul economic

Data: 28-04-2022

Ciucă, după vizita în Ucraina Ciucă, după vizita în Ucraina

Data: 28-04-2022

Ioan Balan: Investițiile publice trebuie să fie de cea mai bună calitate Ioan Balan: Investițiile publice trebuie să fie de cea mai bună calitate

Data: 27-04-2022

Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Discuțiile pe referendumul de demitere al primarului Ion Lungu vor fi reluate în USR, față în față Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Discuțiile pe referendumul de demitere al primarului Ion Lungu vor fi reluate în USR, față în față

Data: 21-04-2022

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi anunță măsuri urgente pentru români Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi anunță măsuri urgente pentru români

Data: 21-04-2022

AUR: Nu vă bazați doar pe Uniunea Europeană, ci dezvoltați programe în genul Sapard-ului Românesc AUR: Nu vă bazați doar pe Uniunea Europeană, ci dezvoltați programe în genul Sapard-ului Românesc

Data: 21-04-2022

Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Republica Moldova poate îndeplini criteriile de aderare la UE înaintea Ucrainei Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Republica Moldova poate îndeplini criteriile de aderare la UE înaintea Ucrainei

Data: 21-04-2022

Ioan Balan: Nu mai puțin de 17,3 miliarde de lei vor merge către românii cu venituri mici Ioan Balan: Nu mai puțin de 17,3 miliarde de lei vor merge către românii cu venituri mici

Data: 20-04-2022

Deputatul Ioan Balan vrea ca investițiile din România să se realizeze cu materiale autohtone Deputatul Ioan Balan vrea ca investițiile din România să se realizeze cu materiale autohtone

Data: 19-04-2022

Senatorul Gheorghiță Mîndruță cere demisia de onoare a subalternei care vrea demiterea primarului Ion Lungu Senatorul Gheorghiță Mîndruță cere demisia de onoare a subalternei care vrea demiterea primarului Ion Lungu

Data: 19-04-2022

Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Este nevoie de o centură de securitate eficientă la granița de est a UE, care să includă și Republica Moldova Senatorul Gheorghiță Mîndruță: Este nevoie de o centură de securitate eficientă la granița de est a UE, care să includă și Republica Moldova

Data: 18-04-2022

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com