Contact

| NEst-TV Channel | Informația ta din regiunea Nord-Est |

Date companie: SC TRAINING & CONSULTING GROUP SRL

Deținătorul postului de televiziune NEst TV Channel, cu sediu social in Șcheia, str. Humorului nr. 39, et.2, birou 12 jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/348/22.02.2008, RO 23355304.

Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social:
-ALEXANDRU COVAȘĂ 50%
-SC BT MEDIAPRESS SRL 50%

Reprezentant legal: Alexandru Covașă – administrator
Director adjunct: Carmen Hodoroabă
Răspunderea editorială: Alexandru Covașă
Redactor șef: Dan-Andrei Pricope
Șef departament tehnic: Paul-Andrei Beșleagă

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică şi a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct şi eficient:
e-mail:[email protected]/ [email protected]
web:www.nest-tv.ro
facebook: https://www.facebook.com/nesttvchannel/
Tel: 0757.419.248
tel/fax : 0330.401.481

SC TRAINING & CONSULTING GROUP SRL difuzează următorul serviciu de programe: NEst-TV Channel

SC TRAINING & CONSULTING GROUP SRL operează următoarea publicație online:
www.nest-tv.ro

Organismul de reglementare competent:
Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.) Adresa: Bd.Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucureşti Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; website: www.cna.ro