NEst-TV Channel | Homepage

Sorin Roșca Stănescu anunță o „lovitură mortală” a lui Băsescu pentru Ponta. Când ar putea fi lansat atacul

Comentarii 🕔10.nov. 2014

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează din spatele gratiilor o ipoteză explozivă privind finalul acestei campanii electorale pentru alegerea noului șef al statului.

sorin_rosca_stanescuFostul senator al PNL precizează, prin intermediul unui editorial, făcând o sinteză a acțiunilor recente ale actualului șef de stat, că „Băsescu, ca un crocodil, așteaptă momentul optim pentru a ataca”.

„Nu sunt, desigur, singura persoana care se întreabă când anume va lovi, din nou, Traian Băsescu. Și, mai ales, în ce fel? Pentru că nu există nici cel mai mic dubiu că o va face. Și ținta este cunoscută. Victor Ponta.

Să facem recurs la istoria recentă. Să ne amintim că, la ultima dezbatere, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, organizată cu contracandidatul său, Mircea Geoană, Traian Băsescu a pregătit, cu sprijinul serviciilor și a unei televiziuni obediente, o capcană. Capcana numită Sorin Ovidiu Vântu.

În care, deși prevenit, Mircea Geoană a căzut în mod spectacular. Și a fost depunctat. Probabil, în acele momente, Traian Băsescu a mai câștigat niște voturi, pe care le-a adăugat celor furate din țară și din diasporă. Și și-a eliminat adversarul. Mai târziu, tot în acea campanie, el primise o lovitură de măciucă. Infinit mai dură decât cea pe care i-o administrase lui Geoană.

Și devastatoare, dacă ne gândim la imaginea unui candidat prezidențial. Fusese difuzat filmul în care o lume întreagă a văzut altceva decât pixelul. Și anume că Traian Băsescu i-a tras un dos de palmă unui copil. Dar efectul Vântu a fost mai puternic decât dosul de palmă. Dintr-un motiv foarte simplu. Adversarii săi s-au grăbit.

Imaginile cu copilul lovit, care dezvăluie adevăratul chip al unui prezidențiabil, au curs prea mult timp pe ecranele televizoarelor. Iar slugile lui Traian Băsescu au avut răgazul necesar să contraatace și să îngroape efectele acelei dezvăluiri. Am insistat asupra acestui moment pentru că, recent, Traian Băsescu a scos o panglică pe gură. S-a scăpat. A repetat, cu subiect și predicat, că adversarii săi făcuseră o greșeală. Atacaseră prea repede. Momentul nu fusese bine ales.

Nu pot decât să trag concluzia că Traian Băsescu se comportă fix ca un crocodil care pândește momentul optim pentru a ataca. Pentru ultimul atac. Și îl pândește conform propriei sale logici. Așteaptă momentul optim”, explică SRS.

Cu privire la momentul în care Traian Băsescu va alege să „îi administreze lovitura mortală” lui Victor Ponta, fostul senator precizează că se va întâmpla „cu două-trei zile înaintea scrutinului. Miercuri, joi sau vineri.” De asemenea, jurnalistul afirmă că Băsescu așteaptă să vadă când va avea loc dezbaterea dintre cei doi prezidențiabili pentru a-și pregăti atacul.

„Dacă vrea să-i administreze o lovitură mortală lui Victor Ponta, nu o poate face decât la mijlocul acestei săptămâni. Nici mai devreme și nici mai târziu. O asemenea lovitură nu poate viza altceva decât crearea unei puternice emoții negative. Care va să zică, dacă există așa ceva, o dezvăluire devastatoare în ceea ce-l privește pe candidatul socialiștilor. Asta așteaptă și asta pregătește Traian Băsescu. Va reuși?

Azi, mâine vom afla dacă și când și unde va avea loc marea dezbatere. După care, sub o formă sau alta, crocodilul, care deocamdată stă în nămol și analizează mișcarea umbrelor, cu ochii injectați de sânge, se va zvârcoli pentru ultima dată. Și vom vedea ce va ieși din asta”, conchide Sorin Roșca Stănescu.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com