LANSAREA PROIECTULUI „CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA”

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Data:   14.10.2022                                                                                                                   

LANSAREA PROIECTULUI

„CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA

DAS LABOR SRL anunță:

Începerea activităților din cadrul proiectului „RESTEREA CAPACITATII FIRMEI DAS LABOR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE APARATURA MODERNA”cod SMIS 131409.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, în baza Contractului de finanțare nr. 7970 / 14.10.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului: „Obiectivul general al proiectului este creșterea productivității întreprinderii din Regiunea Nord – Est din sectorul tehnicii dentare, prin investiții în echipamente înalt tehnologizate, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile si al creșterii competitivității economiilor

regionale si naționale”

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Obiectivul specific numărul 1 al proiectului este înființarea unui laborator de tehnica dentara, prin achiziționarea a 11 echipamente si a unui software, echipamente specifice tehnicii dentare cu care vom realiza coroane si punți dentare, fațete ceramice, implanturi si proteze.
  2. Obiectivul specific numărul 2 al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea vizibilității DAS LABOR SRL pe piața de producție si distribuție a elementelor de tehnica dentara, prin implementarea a 4 acțiuni specifice de marketing, respectiv prin implementarea masurilor de informare si publicitate prevăzute în proiect.

Data începerii proiectului: 14.10.2022

Data finalizării proiectului: 31.08.2023

Locul de implementare al proiectului este în Mun. Rădăuți, str. Valea Seaca, nr. 20, bl. 6, ap. 1, jud. Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 538.162,12 lei, din care 319.787,80 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Persoană de contact: IMBRIŞCĂ GHEORGHE – Administrator

DAS LABOR SRL

Date de contact:  Municipiul Rădăuţi, str. Valea Seacă, nr. 20, bloc 6, ap. 1, jud. Suceava

Telefon: 0765.354.411, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email