NEst-TV Channel | Homepage

Iohannis IGNORĂ județul Suceava

Comentarii 🕔07.nov. 2014

Cu toate că mai mulți lideri naționali ai Partidului Democrat Liberal sunt suceveni, candidatul Alianței Creștin Liberale nu acordă o importanță deosebită județului Suceava, în condițiile în care Klaus Iohannis nu este nici foarte bine cunoscut, nici foarte bine privit.

Scorul de la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale ar fi trebuit să îi dea de gândit lui Klaus Iohannis și echipei de campanie, în mod special sucevenilor care fac parte din conducerea națională a partidului. Înțelegem faptul că Gheorghe Flutur este un orator foarte bun, însă intenția lui de a crește notorietatea candidatului este în van, având în vedere faptul că Iohannis nu a reușit să convingă electoratul sucevean de abilitățile lui. Mai mult, Iohannis nu cunoaște problemele și proiectele județului Suceava, neavând o strategie clară nici la nivel de țară, dapăi la nivel de județe. Nu că ar fi în atribuțiile unui președinte, însă importanța cunoașterii tuturor zonelor, nevoilor și priorităților României este un must have pentru cineva care își dorește cea mai înaltă funcție în Stat.

Sunt foarte mulți suceveni care și-au exprimat aprecierea față de Klauss Iohannis, față de reușita acestuia de a schimba soarta municipiului Sibiu, față de faptul că a transformat administrația locală într-una foarte performantă, fără rată de șomaj, însă în egală măsură, toți aceștia au fost de părere că această „pălărie” este mult prea mare pentru Klaus Iohannis. Lucrurile s-au mai lămurit puțin și în momentul în care apartenența dreptei s-a dovedit a fi în continuare legată de Traian Băsescu, prin toate înțelegerile politice făcute înainte și după primul tur de scrutin al alegerilor. Mai mult, Suceava are nevoie de un președinte care să susțină Guvernul, tocmai pentru a se putea dezvolta o industrie necesară la nivel de țară, tocmai pentru a-i putea susține pe producătorii locali. Ori, în condițiile în care nevoile țării nu sunt cunoscute, necesitățile sucevenilor nu sunt priorități, iar politica dusă este una egoistă, șantajistă și în continuarea regimului Băsist de care românii s-au săturat, ba chiar au ieșit în stradă pentru a-l da jos, cum ar putea Klaus Iohannis să le dea sucevenilor o șansă de dezvoltare?

Iohannis a fost zgârcit și la vizite în județul Suceava. A venit la o lansare oficială, organizată binișor de liderii locali, însă s-a grăbit și atunci să plece. A mai venit apoi în 4 comune, amintim aici și de Fălticeni sau Câmpulung Moldovenesc, unde a fost întâmpinat aproape exclusiv de membri de partid. Ce nu a înțeles Iohannis este că la Suceava are o echipă care nu se înțelege, o echipă care nici măcar nu se suportă, o echipă care s-a „spurcat” în public, iar acum s-au unit pentru a-l sprijini. Oamenii văd și nu uită. Sucevenii văd că în continuare există tensiune între liderii locali ai dreptei, sucevenii știu că intereselor lor nu sunt aceleași cu interesele voastre. Sucevenii vor un trai mai bun pentru toți, nu doar pentru o parte, sucevenii vor să nu mai fie ignorați, ca și cum ar fi o cantitate neglijabilă.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com