NEst-TV Channel | Homepage

Cursuri de limbă și cultură la USV

Comentarii 🕔08.sept. 2014

Centrul de Limbi și Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM, din cadrul USV, organizează o nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie.

Între 01 și 30 septembrie, CLCSSL organizează o nouă sesiune de înscrieri pentru anul 2014-2015 la cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie, în vederea obținerii certificatului de competenţe lingvistice pentru toate nivelurile, la limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă și poloneză.

Tot aici se pot obține certificate internaţionale de competenţe lingvistice pentru Engleză – Cambridge English Preliminary (PET), Cambridge English First Certificate (FCE), Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency (CPE), International English Language Testing System (IELTS). Tot la CLCSSL sunt organizate cursuri pentru limba franceză, germană și chineză, care se desfășoară în regim gratuit.

La USV sunt așteptați cei care doresc să învețe limba engleză pentru mediul de afaceri (condiție de înscriere: nivelul minim de limbă necesar e cel intermediar, respectiv B1 sau B2) și cei care ar vrea să aprofundeze cursuri de cultură şi civilizaţie britanică, americană, canadiană, franceză, belgiană, germană, austriacă, chineză, japoneză, rusă, poloneză (cu eliberare de certificat).

Cursurile au ca format module de 50 de ore, cu 4 ore pe săptămână, iar formaţiile de studiu cuprind minim 15 şi maxim 30 de cursanţi.

Valoarea taxei este de 480 RON pentru un modul integral de 50 de ore. Această valoare se reduce la 280 RON pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale USV, precum şi pentru angajaţii USV (anexare adeverinţă la formular de înscriere) și la 380 RON pentru liceeni, pentru studenţii la programele de licenţă, masterat şi doctorat ale altor universităţi, pentru membrii fundaţiei Alumni USV, precum şi pentru şomeri (anexare adeverinţă la formular de înscriere).

Înscrierile se fac în intervalul menționat mai sus, între orele 14.00-18.00, de luni până vineri, în sala A040, pe baza completării unui formular. Detalii la tel. 0745 168121 sau 0723 014288.

Centrul de Limbi şi Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM (CLCSSL), afiliat Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine, a fost înfiinţat în 2013 .

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Informația ta din Regiunea Nord-Est!

  • NEst TV Channel LIVE

Facebook


Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”
 August 2022
Comunicat de presă începere proiect POC

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”
 
COMUNA HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 12.08.2021 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144658, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 339/233t/ 12.08.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și COMUNA HORODNIC DE SUS.
 
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.
Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):
Dotarea unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.
Valoarea totală a proiectului este de 1.104.202,43 lei cu TVA, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.049.702,43 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.028.708,38 lei (Valoare FEDR = 892.247,06 lei, Valoare BS = 136.461,32 lei)
• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 20.994,05 lei
• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei
Proiectul se implementează de către beneficiarul COMUNA HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către primar Luța Valentin-Petrica.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Date de Contact:
COMUNA HORODNIC DE SUS
Sediul: localitatea Horodnic de Sus, str. Principală, nr. 1434,  județul Suceava
Tel:. 0330.131.290, E-mail: comunahorodnicdesus@yahoo.com

Comunicat de presă începere proiect POC

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 11.05.2022 proiectul „Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sanatații populației în contextul

crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea capacitatii de reactie a unitatilor de invatamant de stat la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2. Limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor acestuia asupra populatiei, poate fi realizata prin asigurarea disponibilitatii echipamentelor/dispozitivelor de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel incat se impune dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de stat in vederea atingerii urmatorului rezultat de program: „Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara si/sau universitara”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unitatilor de invatamant de stat din comuna cu echipamente/dispozitive de protectie medicala si de asigurare a conditiilor igienico-sanitare minime necesare, in vederea limitarii numarului potential de cazuri de infectie care ar trebui tratate in sistemul public de sanatate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotarilor cu echipamente de protecþie/ dispozitive medicale a unitatilor de invatamant din comuna Vatra Moldovitei în contextul gestionarii crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava,

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com

Comunicat de presă Finalizare proiect POC

„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, JUD. SUCEAVA DE A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN MEDIUL ON-LINE PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE”

 

COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data 21.07.2021 și până la data de 21.07.2022 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”, Cod SMIS 2014+ 145258, cofinanțat prin AM POC/ OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 231/233t/21.07.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Comuna Vatra Moldoviței.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea unităților de învățământ din Comuna Vatra Moldoviței, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.116.296,02 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.068.696,02 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.068.696,02 lei (Valoare FEDR = 908.391,62 lei, Valoare BS = 138.930,47 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 21.373,93 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 57.600 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Comuna Vatra Moldoviței reprezentată legal de către primar Saghin Virgil.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI,

Sediul: localitatea Vatra Moldoviței, nr. 207E,  județul Suceava, Tel:. 0230336150, E-mail: primariavatramoldovitei@yahoo.com

Articole recente