Comunicat de presă finalizare proiect POIM„Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

„Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data 11.05.2022 proiectul „Consolidarea capacitații Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situației de pandemie generata de virusul SARS-COV-2″, Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) în baza contractului de finanțare nr. 1442/18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Scoala Gimnaziala „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publica cauzata de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum si a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizata prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicala si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat in vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 in sistemul public de educație preuniversitara si/sau universitara”. Prin urmare, proiectul a contribuit indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comuna cu echipamente/dispozitive de protecție medicala si de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, in vederea limitării numarului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate in sistemul public de sănătate.
Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):
Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unității de învățământ în contextul gestionarii crizei COVID-19
Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12 lei cu TVA, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei
• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei
• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei
Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu – Director.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Date de Contact:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS
Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada – nr. 1434, judetul Suceava,
Tel:. 0230415109, E-mail: [email protected]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email