Comunicat de presă finalizare proiect POC „Consolidarea capacității Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”

DECEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”

 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data 24.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”, Cod SMIS 2014+ 144920, cofinanțat prin AM POC/ OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 431/233t/ 24.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate, în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE), și Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Acțiunea 4.2.1, apel 2 – Sprijin pentru procesul educațional on-line.

 

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1,955,874.00 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1,901,374.00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1,901,374.00 lei (Valoare FEDR = 1,616,167.90 lei, Valoare BS = 285,206.10 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul a fost implementat de către beneficiarul Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, reprezentat legal de către director Puiu Adrian-Nicolae.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 15 luni.

 

Date de Contact:

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Sediul: Rădăuți, str. Calea Bucovinei nr. 5, judeţul Suceava

Tel:. 0230/561522, E-mail: [email protected]

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email