NEst-TV Channel | Homepage

Băsescu și votul pentru Iohannis

Comentarii 🕔06.nov. 2014

Plini de încredere, de bani și de zel, pedeliștii și peneliștii din județul Suceava, aceiași care se perindă pe eșicherul politic național, aceiași care au format echipa de campanie a lui Traian Băsescu, continuă acum să lupte pentru aceleași principii promovate de președintele țării, continuate de Klaus Iohannis.

Mai multe semnale emise inclusiv de Băsescu au fost receptate deja de români, printre care acela că președintele în funcție, nu în funcțiune, al României va vota Klaus Iohannis. Zilele trecute îl ascultam pe Traian Băsescu cum se lăuda de-a dreptul cu faptul că votul lui pleacă spre Iohannis, fără însă prea multe motivații. Pe de o parte, nu ne-a surprins atitudinea lui Băsescu, deoarece dacă privim în timp, observăm faptul că aceiași oameni care erau în spatele președintelui în 2004 și 2009, sunt acum în spatele lui Iohannis. Deci cu cine ar putea vota Băsescu, dacă nu cu oamenii controlați și îndrumați chiar de el. Amintim aici de Gheorghe Flutur, Vasile Blaga, Monica Macovei, Elena Udrea, aceiași actori care au încercat acum să joace o piesă mult prea grea pentru publicul spectator.

Probabil Băsescu & CO au vrut să pună în scenă încă din primul tur al alegerilor prezidențiale piesa de teatru „lovitura de stat”, sau „cum să ne batem joc de români”, însă românii s-au deșteptat acum, iar cu o distribuție mai sus amintită, mult prea puțini au dorit să aleagă un astfel de show.

În ciuda faptului că toată șleahta lui Băsescu este extrem de vehementă în declarații, iar care mai de care se întrece în a prezenta proiecte pentru țara lucrului bine făcut, România suferă la mai toate capitolele distruse de guvernarea Boc-Udrea-Băsescu. Haideți să trecem în revistă doar câteva elemente din această Guvernare.

Aș vrea să ne aplecăm atenția asupra Elenei Udrea, care se tot apleacă la propriu în campaniile electorale, priviți dovada. Aceasta se laudă cu mii de proiecte, însă toate nefinalizate în județul Suceava. Parol, ar fi câteva. Sălile de sport din sate cu o populație dominantă de bătrâni, ca și cum acestora le-ar mai arde de fotbal. În acea perioadă, erau prea îngrijorați de faptul că Boc a tăiat pensiile și a mărit taxele, a scumpit alimentele și a distrus agricultura. Deci cine este Elena Udrea, cea care ne îndeamnă să votăm Klaus Iohannis?

Aceiași oameni din spatele lui Băsescu, care acum se îmbrățișează cu Iohannis, cum ar fi Gheorghe Flutur, care vorbea în campania din 2012 despre miliarde de euro aduse în Suceava, dar care nu se regăsesc nicăieri. Ne spunea Flutur despre faptul că a adus în cei patru ani de mandat câte 1 milion de euro pe zi. E de râs… Aeroport nu, centură nu, drum european nu, Cetatea de Scaun nu, parcuri nu… dar 1 milion de euro pe zi da. Oare unde sunt banii ăștia, în campania PDL pentru Klaus Iohannis?

Ar mai fi nume, situații și bătaie de joc, însă mâine vă prezentăm următoarele episoade ale minciunilor prezentate de oamenii care sunt de fapt în echipa lui Băsescu, nu doar a lui Klaus Iohannis, aceiași oameni care s-au înjurat în ultimii ani, iar acum se iubesc mai mult ca niciodată. Se iubesc pe ei, sau între ei… Nu au înțeles însă că de fapt ar trebui să îi iubească pe români.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com