NEst-TV Channel | Homepage

Tineri reţinuţi de poliţişti pentru şantaj

Comentarii 🕔04.nov. 2014

Poliţiştii au identificat trei tineri care au obţinut prin şantaj şi ameninţări suma de 2.900 de la un minor. Doi dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar al treilea este cercetat în stare de libertate.

Timp de aproape două luni, minorul a fost şantajat, însă datorită lipsei unei relaţii de comunicare cu părinţii şi bunicii, problema s-a acutizat, ajungându-se inclusiv la un prejudiciu însemnat în cauză.

La data de 03 noiembrie, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată de un minor de 14 ani, din comuna Coşna, despre faptul că în perioada 22 septembrie – 16 octombrie, a fost constrâns prin amenințare cu acte de violență de trei persoane de 20, 30 și 17 ani, toţi din localitate, cărora le-a dat suma de 2.900 lei.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că partea vătămată este elev la o instituție de învățământ din municipiul Vatra Dornei şi îi cunoștea din vedere pe cei trei. Astfel, la începutul școlii, minorul a stat la internat, ocazie cu care a fost abordat de tânărul de 20 de ani și cel de 30 de ani, să le împrumute suma de 30 de lei, iar ca și garanție, cei doi i-au aruncat un telefon mobil spre geamul de la etajul I al internatului și întrucât minorul nu a reușit să-l prindă, aparatul s-a spart de betonul trotuarului.

Profitând de naivitatea persoanei vătămate, cei doi l-au amenințat cu acte de violență că a distrus telefonul, solicitându-i să le plătească contravaloarea telefonului. Astfel, în perioada 22 – 28 septembrie, minorul a luat bani de la domiciliul bunicilor săi din comuna Coșna, fără știrea acestora, 200 Euro și 200 lei, bani pe care i-a înmânat celor doi agresori.

În același mod a procedat și bărbatul de 30 de ani împreună cu minorul de 17 ani, care l-au amenințat pe reclamant cu acte de violență, iar acesta de frică, în perioada 03 – 16 octombrie, le-a dat diferite sume de bani, respectiv 230 Euro, 110 USD și 600 lei.

În baza probatoriului administrat de polițiști, cei trei tineri au recunoscut fapta comisă, declarând că sumele de bani au fost cheltuite în scopuri personale. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de şantaj și reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați de 20 și 30 de ani. Față de inculpatul minor s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de şantaj și măsura preventivă de control judiciar.

Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la importanţa relaţiei de comunicare între părinţi şi copii. Adolescența este o perioadă încărcată de reflecţie și de căutare, copilul petrecând mult timp în încercarea de a înţelege ceea ce simte, ceea ce se întâmplă cu el și mai ales cine este el. Își caută repere, valori, modele, își pune întrebări și caută răspunsuri, caută să construiască noi relaţii și să se repoziţioneze față de cele vechi. Este prins între a rămâne copil și a încerca să devină adult. Între curajul de a fi independent și teama de a reuşi de unul singur. Între dorinţa de a reuşi de unul singur și nevoia de a fi susţinut. Toate aceste gânduri, frământări nu își găsesc mereu calea de a fi exprimate, de a fi comunicate. Părinții sunt adesea puşi în dificultate de aceste schimbări și nu reuşesc să găsească modalități de a se raporta la ele, de a le înţelege, ceea ce conduce la o comunicare din ce în ce mai conflictuală sau dimpotrivă, mai distantă. Suferinţa copilului și nevoia de a fi înțeles neputința de a găsi un mod de a comunica cu părinţii, de a găsi cuvintele care să exprime exact ceea ce simte declanșează dispute, agresiuni, opoziţii, rebeliuni, ceea ce face și mai dificilă această perioadă. Atunci renunță la comunicarea pe care o consideră inutilă. În aceste condiţii creşte şi riscul infracţional şi victimal la care este expus adolescentul. Totodată, lipsa de comunicare poate acutiza anumite atitudini comportamentale antisociale.

Polițiștii recomandă părinţilor să aibă o relaţie de comunicare viabilă cu adolescenţii şi copiii lor în general, multe situaţii neplăcute putând fi evitate dacă există o interacţionare activă între părinţi şi copii.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com