NEst-TV Channel | Homepage

Despre ce nevoi are România…

Comentarii 🕔14.nov. 2014

Am ajuns cu doar câteva zeci de ore înaintea momentului decisiv pentru România, moment în care fie continuăm un regim cu care deja suntem obișnuiți, regim în care am fost mințiți, batjocoriți, regim în care am fost mai săraci, mai înjosiți, regim în care am involuat, în loc să evoluăm, fie facem o schimbare în stilul nostru de viață.

Cel mai adesea ne întrebăm care sunt nevoile României, care sunt nevoile românilor, care este soluția pentru ca aceste nevoi să devină istorie. Am găsit câteva răspunsuri pe care am vrea să vi le împărtășim și dumneavoastră.

România are nevoie de un președinte care nu are nicio legătură cu trecutul comunist! România are nevoie de un președinte care să nu facă politică după vechile tipare, ale comuniștilor.

România are nevoie de un președinte care să se țină de cuvânt. Care să mărească salariile și să nu uite de pensionari, care să creeze locuri de muncă, să investească în spitale, care să promoveze programe pentru tineri.

România are nevoie de un tânăr cu foarte multă putere de muncă, care să reprezinte deopotrivă generația sa, cât și celelalte generații.

România are nevoie de un președinte care va ajuta și va sprijini în continuare clasa de mijloc, prin creșterea economică, care va stimula agricultorii, care va ajuta industria IT, energia, micii întreprinzători, beneficiarii de fonduri europene.

Românii, românii au nevoie de un președinte despre care să se știe absolut tot. Un președinte care să nu aibă un trecut ascuns, care să nu aibă secrete, dosare sau averi suspecte. Un președinte care să nu fi colaborat cu Securitatea și cu fostele regimuri. România are nevoie de un politician nou, cu o gândire modernă.

România are nevoie de un tată de familie, creștin, atașat și mândru de tradițiile românești. Un președinte care să fie alături de români la marile sărbători naţionale şi religioase, care să înțeleagă că este foarte important să fim europeni, dar păstrându-ne specificul şi tradițiile.

România are nevoie de un președinte capabil să elibereze România de regimul Băsescu. Un președinte care să ducă schimbarea până la capăt.

România are nevoie de un președinte care a demonstrat că este un lider Occidental, care a întărit parteneriatul cu SUA, NATO și UE și care a ajutat Moldova în integrarea europeană, în ciuda criticilor Rusiei. România are nevoie de un președinte care vrea stoparea dependenței de gazele rusești, un președinte care lucrează pentru o Românie puternică și apropiată de Vest.

România are nevoie de un președinte care poate combina creșterea economică și protecția socială, făcând dreptate pentru cei care prea mult timp au fost ignorați. Un președinte care să îi apere pe pensionari ori de câte ori este nevoie.

România are nevoie de un alt model de președinte, total diferit de Traian Băsescu! România, românii au nevoie de un președinte care va pune capăt scandalului și certurilor din ultimii 10 ani și va aduce o echipă unită, care va trage în aceeași direcție.

Dacă îți pasă de soarta ta, a familiei tale, a copiilor și nepoților tăi, dacă nu vrei să mai fii indiferent la ce se întâmplă în țară, atunci ieși duminică la vot și votează un președinte care crezi că te reprezintă. Votează schimbarea pe care o dorești în viața ta. Dacă ai fost de acord cu noi, votează candidatul care poate întruni calitățile enumerate mai sus.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com