NEst-TV Channel | Homepage
Pompierii suceveni, în haine de sărbătoare Pompierii suceveni, în haine de sărbătoare

Data: 10-09-2014

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava vă invită să luați parte sâmbătă, 13 septembrie, la manifestările prilejuite de sărbătoarea Ziua Pompierilor din România.

100 de ani de olimpism în România 100 de ani de olimpism în România

Data: 10-09-2014

Timbrele românești marchează un secol de când flacăra olimpismului românesc se aprinde consecvent în cadrul mișcării olimpice internaționale.

Cardurile de sănătate, după 18 septembrie Cardurile de sănătate, după 18 septembrie

Data: 09-09-2014

După data de 18 septembrie, asigurații își vor putea primi cardurile de sănătate! Cel puțin asta prevede acordul-cadru pentru distribuirea cardurilor de sănătate semnat vineri, 05 septembrie, între Compania Națională Poșta Română și Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

1860 de elevi înscriși în învățământul profesional și tehnic 1860 de elevi înscriși în învățământul profesional și tehnic

Data: 09-09-2014

Statistica privind admiterea în licee şi în unităţile şcolare care şcolarizează elevi în domeniul profesional şi tehnic, la încheierea ultimei etape de admitere, poate fi discutată din mai multe puncte de vedere.

Noi propuneri de modificare a regulilor RCA Noi propuneri de modificare a regulilor RCA

Data: 09-09-2014

Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) au propus mai multe modificări a normei RCA, un document de acest gen fiind deja transmis Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Ziua Mondială a Frumuseții Ziua Mondială a Frumuseții

Data: 09-09-2014

Din 1995, la inițiativa Comitetului Internațional al Esteticii și Cosmeticii, ziua de 09 septembrie a devenit Ziua Mondială a Frumuseții.

Țigările „ard” sănătatea Țigările „ard” sănătatea

Data: 08-09-2014

Pe toate pachetele de țigări stau scrise mesaje cu un impact psihologic puternic asupra consumatorilor de tutun. Mai mult decât atât, fotografiile ce însoțesc aceste mesaje accentuează problemele ce pot apărea din cauza fumatului și, cu toate acestea, țigările se vând la fel sau chiar într-un număr mai mare decât până acum. Tiberius Brădățan, directorul medical de la Spitalul Sfântul Ioan cel Nou din Suceava a explicat câteva dintre cele mai grave afecțiuni rezultate de pe urma consumului de tutun.

Nașterea Maicii Domnului, zi de sărbătoare pentru credincioși Nașterea Maicii Domnului, zi de sărbătoare pentru credincioși

Data: 08-09-2014

Astăzi, 8 septembrie, credincioșii de pretutindeni sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, această sărbătoare fiind cunoscută în tradiția populară ca ziua în care rugăciunile femeilor care își doresc să aibă un copil sunt ascultate de Dumnezeu.

125 de locuri la Școala Militară de Subofițeri „Petru Rareș”, din Fălticeni 125 de locuri la Școala Militară de Subofițeri „Petru Rareș”, din Fălticeni

Data: 08-09-2014

Un număr foarte mare de candidați s-au înscris anul acesta la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni.

Cursuri de limbă și cultură la USV Cursuri de limbă și cultură la USV

Data: 08-09-2014

Centrul de Limbi și Culturi Străine SYNERGIA LINGUARUM, din cadrul USV, organizează o nouă sesiune de înscrieri la cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie.

Informația ta din Regiunea Nord-Est!

  • NEst TV Channel LIVE

Facebook


Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”
 August 2022
Comunicat de presă începere proiect POC

„Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice”
 
COMUNA HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 12.08.2021 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Horodnic de Sus, jud. Suceava, de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/ dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144658, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 339/233t/ 12.08.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și COMUNA HORODNIC DE SUS.
 
Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.
Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):
Dotarea unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.
Valoarea totală a proiectului este de 1.104.202,43 lei cu TVA, din care:
• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.049.702,43 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.028.708,38 lei (Valoare FEDR = 892.247,06 lei, Valoare BS = 136.461,32 lei)
• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 20.994,05 lei
• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei
Proiectul se implementează de către beneficiarul COMUNA HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către primar Luța Valentin-Petrica.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.
Date de Contact:
COMUNA HORODNIC DE SUS
Sediul: localitatea Horodnic de Sus, str. Principală, nr. 1434,  județul Suceava
Tel:. 0330.131.290, E-mail: comunahorodnicdesus@yahoo.com

Comunicat de presă începere proiect POC

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 11.05.2022 proiectul „Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sanatații populației în contextul

crizei sanitare cauzate de COVID-19, cresterea eficienței energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului il constituie consolidarea capacitatii de reactie a unitatilor de invatamant de stat la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-COV-2. Limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor acestuia asupra populatiei, poate fi realizata prin asigurarea disponibilitatii echipamentelor/dispozitivelor de protectie medicala si asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel incat se impune dotarea corespunzatoare a unitatilor de invatamant de stat in vederea atingerii urmatorului rezultat de program: „Capacitate adecvata de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS-COV-2 in sistemul public de educatie preuniversitara si/sau universitara”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unitatilor de invatamant de stat din comuna cu echipamente/dispozitive de protectie medicala si de asigurare a conditiilor igienico-sanitare minime necesare, in vederea limitarii numarului potential de cazuri de infectie care ar trebui tratate in sistemul public de sanatate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotarilor cu echipamente de protecþie/ dispozitive medicale a unitatilor de invatamant din comuna Vatra Moldovitei în contextul gestionarii crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava,

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com

Comunicat de presă Finalizare proiect POC

„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, JUD. SUCEAVA DE A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN MEDIUL ON-LINE PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE”

 

COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI, în calitate de beneficiar, a derulat începând cu data 21.07.2021 și până la data de 21.07.2022 proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Vatra Moldoviței, jud. Suceava de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”, Cod SMIS 2014+ 145258, cofinanțat prin AM POC/ OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 231/233t/21.07.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Comuna Vatra Moldoviței.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

 

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea unităților de învățământ din Comuna Vatra Moldoviței, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.116.296,02 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.068.696,02 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.068.696,02 lei (Valoare FEDR = 908.391,62 lei, Valoare BS = 138.930,47 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 21.373,93 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 57.600 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Comuna Vatra Moldoviței reprezentată legal de către primar Saghin Virgil.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

COMUNA VATRA MOLDOVIȚEI,

Sediul: localitatea Vatra Moldoviței, nr. 207E,  județul Suceava, Tel:. 0230336150, E-mail: primariavatramoldovitei@yahoo.com

Articole recente