NEst-TV Channel | Homepage

„Caracatița” PDL sugrumă Suceava

Comentarii 🕔04.nov. 2014

După câțiva ani buni de despărțiri, trădări, injurii și reproșuri, după acuze grave cu iz penal aruncate dintr-o barcă în alta, marea familie a dreptei se hotărăște să se transforme într-un partid pirat, care după ce tulbură mai rău apele țării și bagă spaima în justiție, economie, deconcentrate, după ce își creează un nume de speriat în rândul afaceriștilor, se încăpățânează să cucerească așa zisa corabie bogată numită România.

Căpitan: Klaus Iohannis, cu Traian Băsescu în rezervă, în proximitatea cârmei, nu cumva direcția acestei corăbii să fie schimbată. Marinarii? Îi cunoaștem deja și îi privim de la distanță cum vâslesc, cu toată forța, spre a cuceri un popor care le-a întors spatele și s-a hotărât să lupte.

Îndârjirea cu care dau la vâsle unii dintre cei mai sonori politicieni din Suceava ne surprinde, având în vedere că această forță a lipsit cu desăvârșire în momentul în care poporul era cu fața către ei. Ne uităm spre exemplu la Alexandru Băișanu, deputatul care a reușit performanța ca în mai puțin de 5 ani să distrugă un partid istoric precum PNL, doar de dragul de a-și păstra pe funcții rudele, iar acum, după ce s-a dezmeticit puțin, luptă alături de Klaus Iohannis pentru a îndeplini țelul lui Traian Băsescu. Vedem cum deputatul Ioan Bălan trage cot la cot cu Băișanu, după ce s-au acuzat de neseriozitate și neperformanță. Ambii transpiră acum pentru a duce la bun sfârșit planul echipei Klaus Iohannis de a cuceri și scufunda România.

Vedem un lider puternic al dreptei, un om care a condus destinele județului Suceava preț de 4 ani, care îi îndeamnă pe marinarii din subordine să nu se oprească din propaganda băsistă. Gheorghe Flutur, marinar șef la Suceava, nu se uită deloc în spate pentru a vedea care sunt proiectele nefinalizate de el, proiecte de care guvernul prieten Boc ar trebui să dea explicații. Nu face decât să se întrebe unde este aeroportul Sucevei, sau centura ocolitoare a orașului. Vă ajutăm noi, domnule Flutur. Aeroportul este tot acolo unde l-ați lăsat, însă nu este la fel. Acum este mai modern, mai performant. Acum se pregătește să aducă turiști din marile orașe ale lumii, nu doar lumină din Ierusalim. Centura de ocolire? Este pe punctul de a fi deblocată, domnule Flutur, așa cum ați lăsat-o dumneavoastră alături de PDL, Emil Boc și Traian Băsescu. Probabil Iohannis ar fi făcut la fel. Acum însă, după ani de chin pentru o birocrație și un proiect prost făcut, lucrările sunt pe punctul de a se finaliza. Așa cum nu ați reușit dumneavoastră, domnule Flutur.

Mai sunt și alți marinari care vâslesc alături de echipa lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Îl vedem pe Ioan Burlui, care este pregătit să stingă focul aprins în capul românilor de guvernul portocaliu, dar care nu înțelege că a fost prea multă suferință, îl vedem pe primarul Aurel Olărean de după gratii cum trage ponoasele unei guvernări bazate pe șantaj.

Îi vedem în același timp pe români cum sunt pregătiți să le țină piept celor care au furat, distrus și îngenunchiat România. Echipa lui Klaus Iohannis este formată din oameni cunoscuți precum Traian Băsescu, Gheorghe Flutur, Alexandru Băișanu, Vasile Blaga, Mihai Răzvan Ungureanu, Emil Boc, Elena Udrea și Monica Macovei.

Nu există comentarii

Nu există comentarii încă!

Scrie un comentariu

<

Facebook

SEPTEMBRIE 2022

Comunicat de presă finalizare proiect POC

„Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice”

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 23.09.2021 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți de a desfășura activități didactice în mediul on-line prin achiziția de echipamente/dispozitive electronice", Cod SMIS 2014+ 144353, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 404/233t/23.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Euro-pene (MIPE) și Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți.

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Con-solidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - Îm-bunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-in-cluziune, e-sănătate și e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronaviru-sul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Rădăuți, cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.957,85 lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.213.457,85 lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.213.457,85 lei (Valoare FEDR = 1.031.439,17 lei, Valoare BS = 182.018,68 lei)

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 54.500 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți reprezentată legal de către director Munteanu Radu Gheorghe.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Date de Contact:

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți,

Sediul: Rădăuți, str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 7, judeţul Suceava,

Tel:. 0230561161, E-mail: sc_bogdanvoda@yahoo.com

Iunie 2022

Comunicat de presă începere proiect POIM

„Consolidarea capacitatii Scolii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 18.05.2022 proiectul „Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale „Iulian Vesper” Horodnic de Sus, jud. Suceava, in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2", Cod SMIS 2014+ 149821, cofinanțat prin AM POIM în baza contractului de finanțare nr. 1442/ 18.05.2022 încheiat între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității de reacție a unităților de învățământ de stat la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor acestuia asupra populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat în vederea atingerii următorului rezultat de program: „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară și/sau universitară”. Prin urmare, proiectul va contribui indirect la atingerea indicatorului de rezultat al programului prin dotarea unităților de învățământ de stat din comună cu echipamente/ dispozitive de protecție medicală și de asigurare a condițiilor igienico-sanitare minime necesare, în vederea limitării numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție/ dispozitive medicale a unităților de învățământ din comuna Horodnic de Sus în contextul gestionării crizei COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 860.443,12  lei cu TVA, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului: 855.921,12  lei

• Valoarea eligibilă nerambursabilă: 855.921,12 lei

• Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei

• Valoarea neeligibilă a proiectului: 4.522,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS, reprezentată legal de către Ciprian Scripcariu - Director.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIAN VESPER" HORODNIC DE SUS

Sediul: comuna Horodnic de Sus, strada - nr. 1434, judetul Suceava

Tel:. 0230415109, E-mail: horodnicsus1@yahoo.com